•  FinanciŽn

 

FinanciŽn

FinanciŽle verantwoording: Heemkundig Genootschap Castenray boekhouding 2020.
 

Heemkundig Genootschap Castenray Boekhouding 2021

ACTIVA 31-12-2021 1-1-2021
Kas 162,85 86,55
Bankrekening 7.259,52 2.097,34
Spaarrekening 5.162,52 5.162,00
TOTAAL ACTIVA 12.584,89 7.345,89
PASSIVA 31-12-2021 1-1-2021
Kruisposten -.- -.-
Nog te betalen bedrag -.- 2,00
Voorziening kerkhof 5566,000,00 -.-
Eigen vermogen 7.343,89 5.546,77
Winsten verlies --325,00 1.797,12
TOTAAL PASSIVA 12.584,89 7.345,89
LASTEN 2021 2020
Aanschaf en onderhoudskosten monumenten 119,97 428,85
Kosten boekwerken -.- 11.778,07
Onderhoud fietsroute 122,66 -.-
Huisvesting- en inventariskosten 1.423,05 90,00
Administratie en bureaukosten 213,26 223,65
Kosten website 33,28 21,78
Adoptiegraven kerkhof Castenray 325,00 175,00
Adoptiegraf oorlogskerkhof Venray 11,30 -.-
Overige kosten 12,00 448,70
TOTAAL LASTEN 2.260,52 13.166,05
LASTEN 2021 2020
Aanschaf en onderhoudskosten monumenten 119,97 428,85
Kosten boekwerken -.- 11.778,07
Onderhoud fietsroute 122,66 -.-
Huisvesting- en inventariskosten 1.423,05 90,00
Administratie en bureaukosten 213,26 223,65
Kosten website 33,28 21,78
Adoptiegraven kerkhof Castenray 325,00 175,00
Adoptiegraf oorlogskerkhof Venray 11,30 -.-
Overige kosten 12,00 448,70
TOTAAL LASTEN 2.260,52 13.166,05


Beloningsbeleid: Voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis. Ook kan een vrijwilligersvergoeding verstrekt worden.

 

 


 

© 2020-2022 Stichting Heemkundig Genootschap Castenray

Alle rechten voorbehouden.